مشخصات فردی و زندگینامه
نام:احمد
نام خانوادگی:علی نقی پور
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم قرآنی ، علوم حدیث

زندگی نامه

اینجانب احمد علی نقی پور نجف آبادی فرزند محمد حسین ش ش 465 ت ت 1341 نجف آباد. در سال 1385 وارد حوزه علمیه نجف آباد شدم و پس از گذراندن بعضی کتابهای مقدماتی در سال 1359 به حوزه علمیه قم راه یافتم و دروس سطح را نزد اساتیدی چون حضرت آیت اله ستوده، وجدانی فر، نظری میانجی و... به پایان رساندم و همراه با درس رسمی حوزوی در درس تفسیر آیت اله جوادی آملی شرکت نمودم و در زمینه فلسفه نیز کتابهای بدایة الحکمه ونهایة الحکمه را نزد آیت اله گرامی و فیاضی خوانده و سپس در درس شرح منظومه حضرت آیت اله انصاری شیرازی وارد شدم و تا پایان آن نزد ایشان شرح اسفار را نیز شاگردی کردم. پس گذارندن دوره سطح به درس خارج حضرات آیات منتظرى، وحید، تبریزی و فاضل وارد شدم و از آنان استفاده کردم در کنار درسهای حوزه به خاطر عشق و علاقه ای که به نویسندگی و ادبیات فارسی داشتم دوره هایی در حوزه از طرف دفتر تبلیغات و غیره گذاشته می شد شرکت می کردم و تا حدودی اصول و روش نوسیدگی را آموختم و همواره از هنگام شروع درس خارج به تحقیق در مسائل قرآنى و علوم قرآنی پرداختم.